Ehandelskampanjen Black Friday ökade omsättningen med 179%