Framtiden tillhör den som inte tittar på det som redan gjorts