Framtiden tillhör den som inte tittar på det som redan gjorts

Våra liv i den digitala tidsåldern styrs till stor del idag av några stora få företag och tjänster, företag och tjänster som dominerar över hela världen. Men betänk att internet bara har funnits som var mans egendom i 10-15 år, ehandeln har bara funkat på riktigt i 5-6 år och sociala medier har bara funnits i våra liv i 2-3 år.  Det är så lätt att förledas och tro att alla bra saker och smarta tjänster redan är uppfunna när man stirrar på dessa globalt dominerande företag och tjänster. ”Det är inte lönt att försöka konkurrera med Google, Facebook, Spotify, Angry birds, Amazon eller andra stora smarta företag och tjänster på internet. De äger ju redan världen”. Ja idag ja men den som tror att de företag som äger världen idag kommer att äga världen i morgon också har fel.

”Beacuse the internet is so young and we think so fast we are grossly underestimating how early this is and how large the impact is”. (Gary Vaynerchuk)

De dominerande företagen och tjänsterna på internet ”äger världen” idag för att de för att de var tidigt ute i teknikskiftet, i vårt inträde i det digitala samhället, inte för att de har det hemliga receptet på alla människor drömmar och behov för nu och all framtid. Men tidigt ute var som bekant även bl.a Alfred Nobel, Henry Ford och Bill Gates och de äger inte världen idag trots att deras produkter dominerade i början. En massa andra smartskallar tog över för att inte stirrade på de dominerande företagen och deras produkter utan för att de vågade se över och förbi de stora etablerade sanningarna typ ”det går inte, de äger ju redan hela världen”.

De bästa, smartaste, mest uppskattade och de lönsammaste företagen och tjänsterna är inte uppfunna ännu. Framtiden tillhör den som inte tittar på det som redan gjorts utan på det som behöver göras. Åt vilket håll tittar du?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: