Klimatfrågan — en intressant fråga av ointresse för IKEA?