Let’s raise kids to be entrepreneurs eller tankar om barnuppfostran

Vi är så fast i tänkandet om hur barn ska uppfostras och utbildas att vi missar den fulla potentialen i varje individ. Sen behöver ju inte alla uppfostras till att bli entreprenörer…

Tankeväckande om entreprenörskap och barnuppfostran. Det som fastande mest hos mig var tanken på eller frågan om varför vi i barnuppfostran satsar extra resurser för att utveckla ett barn inom områden som det är dåligt på istället för att satsa på och stödja extra inom de områden det är bra på. Genom att överstödja det område som ett barn är dåligt på bromsas och hämmas barnets utveckling. Barnet lär sig att fokusera på sina svaga sidor istället för att se och satsa på sina starka sidor. Alla är ju bra på någonting.

An entrepreneur since childhood, Cameron Herold wants parents and teachers to recognize -and foster – entrepreneurial talent in kids. Bored in school, failing classes, at odds with peers: This child might be an entrepreneur, says Cameron Herold. At TEDxEdmonton, he makes the case for parenting and education that helps would-be entrepreneurs flourish — as kids and as adults.

 

Läs gärna mina bloggposter om ehandel.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: