Små saker kan ibland göra stora saker för ett varumärke