Socialismens trygga famn har blivit vår största fiende.