Posts tagged as:

Amex

Nu passar det att komma?? När jag sökte om ett Amexkort år 2007 i samband med att jag startade ett företag inom ehandel som säljer arbetskläder fick jag kalla handen. Det började med ett otrevligt formulerat svar på min kortansökan där jag på ett mycket klumpigt och förnedrande sätt nekades att bli kund (ångrar att jag inte sparade det brevet…). Efter lite olika telefonkontakter fastod beslutet om att inte godkänna mig som kund. Orsaken angavs främst till att jag två år tidigare företrätt ett bolag som gått i konkurs. [Läs mer…]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

{ 12 comments }