Tankar om e-handel och redovisning

Är dagen bestämmelser för bokföring och redovisning hämmande för utvecklingen av ehandel? Riskerar dom att drunkna i adminstration och personalkostnader för att kunna följa de regler och bestämmelser för hur redovisningen ska göras, som grundas på den ”gamla” ekonomin?


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Be Sociable, Share!

Previous post:

Next post: