Varför finns det finns det så mycket hat i världen när det enda vi alla vill är att bli älskade?