Posts tagged as:

Tillväxt


Session på emeet om tillväxt inom ehandel

emeet hade jag satt upp en session om tillväxt – hur växer man sin ehandel till nästa nivå? Jag vill växa mitt företag (som säljer arbetskläder och arbejdstøj) till nästa nivå och behövde lite tips och råd. Hur gör man för att bryta en barriär och växa till nästa nivå tex från 5 mkr i omsättning till 10 mkr?
Det här är några av tankarna och idéerna som kom fram under sessionen:
  • Inse, acceptera och planera för att oftast kommer kostnaderna före intäkterna när du vill växa. Jobbigt men så är det. Du måste våga ta kostnader för att växa din ehandel. Fundera på om du kan dela kostnader med andra ehandlare för att sänka kostnaderna och dela på arbetet just i tillväxtskedet.
  • Du måste veta var dina kunder finns för att kunna växa. Skjut inte på allt – välj noga, konkretisera plan och mål och bearbeta strukturerat. Ta kommandot och bestäm var, inom vilken mål/kundgrupp du vill växa.
  • Våga prova nya marknadsföringskanaler. Vill du nå nya kunder och kundgrupper kan du inte göra som du alltid har gjort. Fråga dig själv varför du inte når de nya kunderna idag. Satsa på försöka få redaktionellt utrymme  istället för bara köpt utrymme i din marknadsföring. Med redaktionellt material når du nya kundgrupper på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Expandera sortimentet. Vad mer kan du sälja till dina befintliga kunder och vad i ditt sortiment kan attrahera nya kunder till din ehandel? Vad är det som de nya kunderna saknar och därför väljer bort dig? Om du inte har resurser att själv expandera ditt sortiment så kan du kanske samarbeta med andra ehandlare?
  • Var uppmärksam på förändrade inköpsbeteenden och branschstrukturer. Försök se vart utvecklingen bär i din bransch framtiden och gå ditåt redan idag. Möt kunden på den nya planhalvan innan dina konkurrenter gör det.
  • Egna unika produkter och egna varumärken kan både öka lönsamheten i din ehandel och leda till att du når nå nya målgrupper.
  • Det går att utveckla prenumerationstjänster för de flesta verksamheter, prenumerationstjänster som inte bara ökar lönsamheten utan som också lockar till sig nya kunder. Tänk utanför boxen.
  • Våga ställa olika produkter mot varandra för att öka din försäljning och nå nya kunder jmf Coca Cola vs Pepsi. Genom att utmana ett varumärke eller en produkts användare (ambassadörer) kan du attrahera nya kunder som tillskyndar för att stötta just sin favoritprodukt.

Det finns så klart inget enkelt recept för att växa utan det är ofta en kombination av aktiviteter som skapar tillväxt. Det viktiga är att man faktiskt gör konkret åtgärder för att skapa den tillväxt man drömmer om. Tillväxt är inget som sker utan något som man skapar.

Vad har du gjort för att växa ditt företag och vad var det som funkade eller inte funkade?

 

{ 7 comments }

Det börjar med idé. Den gnager i ditt huvud. Du börjar plåga din omgivning med dina funderingar. En affärsidé tar form. En dag går du till handling. [Läs mer…]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

{ 30 comments }